מודול משדר לחץ

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    מודול משדר לחץ מותקן ראש

    משדר לחץ הוא מכשיר המחובר למתמר לחץ.הפלט של משדר לחץ הוא מתח חשמלי אנלוגי או אות זרם המייצג 0 עד 100% מטווח הלחץ הנחוש על ידי המתמר.

    מדידת לחץ יכולה למדוד לחצים מוחלטים, מדדים או דיפרנציאליים.